มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้การต้อนรับ พณฯ ท่าน ลี อุกฮอน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เพื่อสานความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอน และการวิจัยด้านภาษาและวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับสาธารณรัฐเกาหลีมีความสัมพันธ์ด้านวิชาการและด้านการเรียนการสอนมายาวนานกว่า 15 ปีแล้ว ในฐานะที่เป็นปิยมิตรทางวิชาการร่วมกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น