ห้ามเข้าเขต อช.ออบหลวง 20 ก.พ.-30 เม.ย.67

ประกาศ!! ห้ามเข้าไปในเขต อุทยานแห่งชาติออบหลวง ระหว่าง 20 ก.พ.-30 เม.ย.67 ด้วยในห้วงฤดูแล้งของทุกปี พื้นที่ป่าธรรมชาติโดยเฉพาะในป่าผลัดใบของอุทยานแห่งชาติ ท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ มักเกิดปัญหาไฟป่าอันเนื่องมาจากการลักลอบเผาด้วยหลายสาเหตุให้เกิดหมอกควันและฝุ่นละอองในอากาศ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั่วไป นอกจากการท่องเที่ยวและระบบเศรษฐกิจตลอดจนเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และมีผลทำให้เกิดความแปรปรวนของสภาวะอากาศ ถือว่าเป็นวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องรีบดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองในอากาศดจนการคุ้มครอง พิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของรัฐบาล ตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วยระเบียบอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2563 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ พ.ศ. 2564 จึงประกาศห้ามมิให้บุคคลใดเข้าไปในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติออบหลวง ยกเว้นในเขตบริการ เขตนันทนาการกลางแจ้ง และเขตพิเศษ ประกอบด้วย ท้องที่ตำบลดอยแก้ว ตำบลสบเตี้ยะ ตำบลแม่สอย ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง ตำบลหางดง ตำบลฮอด […]

ชาวบ้านสุดระอา วัยรุ่นขีดเขียนลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

เอือมระอา!! 3 กลุ่มวัยรุ่นมั่วสุมลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ขีดเขียนเละ ชาวเมืองเชียงใหม่ ได้ร้องเรียนบริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ กลางเมืองเชียงใหม่กลายเป็นแหล่งมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่นชายหญิงด้วยกัน 3 กลุ่มซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มคนไทย กลุ่มวัยรุ่นไทใหญ่ และกลุ่มลูกครึ่งฝรั่ง ในแต่ละคืนมีการเล่นสเก็ตบอร์ด ทำให้พื้นหินอ่อน พื้นกระเบื้องทางบันไดเสียหาย และมีการทะเลาะวิวาทสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับผู้มาพักผ่อน ตลอดจนถึงผู้เข้ามากราบไหว้สักการะพระอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ด้วย นอกจากนี้ทั้งเสาปูน โต๊ะเก้าอี้ แผ่นที่เมืองเชียงใหม่ และสิ่งอื่นๆถูกขีดเขียนจนเละเทะไปหมด ไม่น่ามอง กลุ่มวัยรุ่นยังสร้างความหวาดกลัวให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งเดินมาส่วนตัว หรือ มาเป็นกรุ๊ปทัวร์ต่างไม่กล้าเข้ามาเที่ยวชมและเข้ามาถ่ายภาพบริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์แห่งนี้ ชาวเมืองเชียงใหม่ ได้ฝากไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองเชียงใหม่ เจ้าของพื้นที่รับผิดชอบ ดำเนินการเข้มงวดด้วย เพื่อหน้าตาของเมืองเชียงใหม่ของเรา

เคาะแล้ว! วันเล่นสาดน้ำมหาสงกรานต์เชียงใหม่ จัดเต็มกิจกรรมทั้งเดือน

เคาะแล้ววันเล่นสาดน้ำมหาสงกรานต์เชียงใหม่ จัดเต็มกิจกรรมทางวัฒนธรรมตลอดเดือนเมษายน ส่วนการเล่นสาดน้ำยังจัดเหมือนทุกปี จังหวัดเชียงใหม่เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมมหาสงกรานต์ในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ โดยผลการประชุมหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ททท. วัฒนธรรมจังหวัด เทศบาลนครเชียงใหม่ และ อบจ.เชียงใหม่ เคาะปฏิทินกิจกรรมเบื้องต้นออกมาแล้ว เริ่มจากวันที่ 1 เมษายน 2567 มีพิธีสรงน้ำพระสัพพัญญูเจ้าเดชเมือง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลที่วัดเชียงยืน อ.เมืองเชียงใหม่ จากนั้นวันที่ 4-9 เมษายน 2567 ททท.จัดขบวนอัญเชิญน้ำทิพย์จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์มาประกอบพิธีหุงน้ำทิพย์ปี๋ใหม่เมือง แจกจ่ายประชาชนและนักท่องเที่ยว โดย ททท. จะแจกน้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์ไปจนถึงวันที่ 21 เมษายน 2567 วันที่ 10-16 เมษายน ซึ่งเป็นช่วงสำคัญของมหาสงกรานต์ จะมีการอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์จากวัดพระสิงห์วรมหาวิหารประดิษฐานบนรถบุษบกและพระพุทธรูปสำคัญคู่เมืองเชียงใหม่ ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สรงน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคล สำหรับการเล่นสาดน้ำจะไม่มีการเล่นกันทั้งเดือน แต่ยังคงอยู่ในช่วงวันที่ 13-15 เมษายน เหมือนกับทุกปี โดย นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ยังคงยึดตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แต่ปีนี้มีความพิเศษด้วยการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพิ่มเติมตลอดทั้งเดือนเมษายนเพื่อยกระดับการจัดเทศกาลสงกรานต์และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว สำหรับการจัดกิจกรรมมหาสงกรานต์ในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มเป้าหมายให้ได้ตลอดทั้งเดือน อาทิ กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการไหว้พระ สายมู สายเล่นน้ำ สายบันเทิง […]

เชียงใหม่ จุดความร้อนลดลงต่อเนื่อง ค่าคุณภาพอากาศดีขึ้น 93%

8 ก.พ. 67 ที่ ห้องประชุม ตะวัน กังวานพงศ์ ชั้น 4 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย พล.ท.ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันประชุมคณะกรรมการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 แบบบูรณาการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม จากนั้น ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมดังกล่าวแล้ว ได้มอบหมายให้ นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน โดยในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้ปรับแผนการดำเนินงานจากปีที่ผ่านมา ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่โดย แบ่งพื้นที่การดำเนินงานเป็น 7 กลุ่มป่า และ 1 พื้นที่ป่าพิเศษ เพื่อจัดทำแผนป้องกันไฟป่าและบริหารจัดการเชื้อเพลิง ขณะเดียวกันได้มีการปรับการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในที่โล่ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึง 30 […]

ชาวบ้านโวย คนมือบอนใช้ปากกาเมจิก เขียนคำหยาบลบหลู่อนุสาวรีย์ช้างเผือก

ชาวบ้านโวย คนมือบอนใช้ปากกาเมจิก เขียนคำหยาบลบหลู่อนุสาวรีย์ช้างเผือก อายุเก่าแก่กว่า 700 ปี หลายจุด เผยเห็นแล้วไม่สบายใจ ขอเจ้าหน้าที่ช่วยติดตามเบาะแสคนทำ วันที่ 8 ก.พ.67 ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในชุมชน ที่อยู่ใกล้เคียงกับอนุสาวรีย์ช้างเผือก ซึ่งตั้งอยู่บริเวณข่วงช้างเผือก ด้านหน้าสถานีขนส่งเชียงใหม่ แห่งที่ 1 (สถานีขนส่งช้างเผือก) ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ ภายหลังจากที่มีคนมือบอน ใช้ปากกาเมจิกไปขีดเขียนคำหยาบคาย และลบหลู่บริเวณใบหน้าของอนุสาวรีย์ช้างเผือกทั้งสองจุด อีกทั้งยังเขียนบนแผ่นศิลาจารึก ที่อยู่ตรงกลางอนุสาวรีย์ช้างเผือกทั้งสองเชือกด้วย โดยในความที่ถูกเขียนลงไปบริเวณใบหน้าของอนุสาวรีย์ช้างเผือกและแผ่นศิลาจารึก ทั้งหมดล้วนเป็นคำไม่สุภาพ อีกทั้งมีใจความพาดพิงถึงสถาบันแห่งหนึ่ง ที่อยู่ในระแวกใกล้เคียงอีกด้วย ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับชาวบ้านในระแวกนั้น และความไม่สบายใจอย่างมาก เนื่องจากอนุสาวรีย์ดังกล่าวเป็นอนุสาวรีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง อีกทั้งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านกราบไหว้มาช้านานอีกด้วย จากการสอบถามทางด้าน นายกรวิชญ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 46 ปี ชาวบ้านในชุมชน บอกว่า ตนมาเห็นข้อความดังกล่าวที่ถูกเขียนบนอนุสาวรีย์ช้างเผือก เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ (8 ก.พ.67) ขณะที่ตนกำลังจะมาบูชา กราบไหว้และมาทำความสะอาด ซึ่งคาดว่าน่าจะมีคนมือบอนมาก่อเหตุในช่วงกลางคืนหรือเช้ามืดที่ผ่านมา พอตนมาเจอร่องรอยขีดเขียนคำดังกล่าวที่เป็นคำหยาบ และเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำบนตัวพญาช้างทั้งสองเชือก ก็สร้างความไม่สบายใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากอนุสาวรีย์แห่งนี้ ก็เป็นสถานที่เก่าแก่กว่า 700 […]

เตือน! รถบรรทุกขนหินดินทราย ต้องมีผ้าคุลม ฝ่าฝืนปรับ 5,000 บาท

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเตือนผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก ให้กำชับพนักงานขับรถ ต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันมิให้สัตว์หรือสิ่งของที่บรรทุกตกหล่น สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กำชับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก ให้พนักงานขับรถ หากใช้รถบรรทุก หิน ดิน ทราย หรือสิ่งของ ต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันมิให้สัตว์หรือสิ่งของที่บรรทุก ตกหล่น รั่วไหล ส่งกลิ่น ส่องแสงสะท้อน หรือปลิวไปจากรถ อันอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน ซึ่งการฝ่าฝืนดังกล่าวจะมีการผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ทั้งนี้ หากประชาชนหรือผู้ใช้รถใช้ถนนได้พบเห็นการกระทำผิดดังกล่าว สามารถแจ้งข้อมูลทะเบียนรถ วัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ พร้อมภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอการกระทำผิด มายังศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 1584 หรือทาง Facebook สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 053 270411 ในวันและเวลาราชการ

สาดฉ่ำ! รัฐบาลเดินหน้าจัดสงกรานต์ทั่วไทย 21 วัน

วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2567) นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้มอบประกาศนียบัตร (Certificate) รับรองประกาศขึ้นทะเบียน “สงกรานต์ในประเทศไทย” ประเพณีสงกรานต์เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษย์ชาติอย่างเป็นทางการ ให้แก่ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมเป็นที่เรียบร้อย โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมเดินหน้ายกระดับประเพณีสงกรานต์ของไทย โดยคงเนื้อหาในการเผยแพร่สาระคุณค่า สร้างการรับรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง และให้ตระหนักถึงความสำคัญตามขนบประเพณีของชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ โดยเตรียมจัดงานมหาสงกรานต์ “World Songkran Festival : ประเพณีสงกรานต์ไทย หมุดหมายนักท่องเที่ยวทั่วโลก” ดำเนินงานผ่านเครือข่ายวัฒนธรรม 76 จังหวัดทั่วประเทศ และ 50 เขตในกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1 – 21 เมษายน 2567 นี้ ทั้งนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี ให้การต้อนรับชาวต่างชาติที่จะเดินทางมาร่วมงานสงกรานต์ในช่วงเวลาอีก 2 เดือนต่อจากนี้ และช่วยกันร่วมสืบสาน […]

ข่าวล่าสุด

สปสช. เตรียมจัดกิจกรรมบริการทันตกรรมเคลื่อนที่แก่ผู้ต้องขัง

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เตรียมจัดกิจกรรมบริการทันตกรรมเคลื่อนที่แก่ผู้ต้องขัง ภายใต้นโยบาย “บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่” ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ เรือนจำจังหวัดแพร่ ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือ สปสช. ได้กำหนดจัดกิจกรรมบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ให้แก่ผู้ต้องขัง ภายใต้นโยบาย “บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่” และกำหนดพิธีเปิดกิจกรรมในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ที่เรือนจำจังหวัดแพร่ โดยมีพลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 พร้อมด้วยนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และพันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมเปิดกิจกรรมดังกล่าว กำหนดการ Kick Off บริการทันตกรรมเคลื่อนที่สำหรับผู้ต้องขังภายใต้นโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ เริ่มขึ้นในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ที่เรือนจำจังหวัดแพร่ โดยรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายยกระดับบัตร 30 บาทรักษาทุกโรค บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ โดยในระยะแรกปีงบประมาณ 2567 จะเริ่มนำร่องใน 4 จังหวัดได้แก่ แพร่ เพชรบุรี ร้อยเอ็ด […]

ประกาศ : รายชื่อ “ผู้ตัดสิน” ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันฟุตบอล รีโว่ ไทยลีก

ประกาศ : รายชื่อ “ผู้ตัดสิน” ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันฟุตบอล รีโว่ ไทยลีก ฤดูกาล 2023/24 แมตช์เดย์ที่ 19 ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสิน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรายชื่อผู้ตัดสินที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันฟุตบอล รีโว่ ไทยลีก ฤดูกาล 2023/24 แมตช์เดย์ที่ 19 หลังการจับสลากผู้ตัดสินสุ่มแบบ Random เพื่อความโปร่งใส และ เห็นพร้อมกันทั่วประเทศ ผ่านการถ่ายทอดสดบนแฟนเพจ ไทยลีก และ FA THAILAND เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 19.00 น. นครปฐม ยูไนเต็ด พบ เมืองทอง ยูไนเต็ด ที่ สนามกีฬาโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม ผู้ตัดสิน – ปวราย์ ศรีจันทร์ผู้ช่วยผู้ตัดสิน – พูนสวัสดิ์ สำราญสุข, โชติระวีย์ ทองดวงผู้ตัดสินที่ […]

กกท.รับรอง “มาดามแป้ง” นั่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ คนที่ 18

การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ส่งหนังสือลงนาม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ให้การรับรอง “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ นั่งตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ คนที่ 18 อย่างเป็นทางการ พร้อมทีมงานสภากรรมการทั้ง 18 ราย หลังตรวจสอบขั้นตอนการเลือกตั้งทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อย “มาดามแป้ง” ชนะการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 จากผู้สมัครรวม 5 คน ตั้งแต่การลงคะแนนครั้งแรก ด้วยเสียงโหวตสูงถึง 68 จาก 73 เสียง หรือ คิดเป็น 93% สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ โดยมีเจ้าหน้าที่จาก ฟีฟ่า และ เอเอฟซี ร่วมสังเกตุการณ์ความเรียบร้อยด้วย กระทั่งล่าสุด การกีฬาแห่งประเทศไทยฯ ตรวจสอบขั้นตอนทั้งหมด และ ให้การรับรองอย่างเป็นทางการ โดยจะดำรงตำแหน่ง 4 ปี นับตั้งแต่วันเลือกตั้ง คือ วันที่ 8 […]

พช.อ.สูงเม่น เข้าร่วมประชุมคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

พช.อ.สูงเม่น เข้าร่วมประชุมคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลร่องกาศ ครั้งที่3/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น. ณ ที่ทำการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลร่องกาศ นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอสูงเม่นมอบหมายให้นางอดิศร พรหมอยู่ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการและ น.ส. ศุภสุตา สารดี อาสาพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ครั้งที่3/2567

เชียงใหม่ สั่งตรึงกำลังควบคุม 24 ชั่วโมง เตรียมรับมือวิกฤตฝุ่นพิษมีนาคม

เชียงใหม่ สั่งตรึงกำลังควบคุม 24 ชั่วโมง เตรียมรับมือวิกฤตฝุ่นพิษมีนาคม ล่าสุดจับได้แล้ว 3 ราย คนเผาป่าหางดง แม้สถานการณ์ไฟป่าและฝุ่นพิษที่จังหวัดเชียงใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์จะอยู่ในเกณฑ์ดี ค่าฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ยังไม่เกินมาตรฐานแม้แต่วันเดียว แต่ในเดือนมีนาคมที่กำลังจะมาถึงอีกไม่กี่วันนี้ยังประมาทไม่ได้ เนื่องจากจากสถิติในหลายปีที่ผ่านมาพบว่าเดือนมีนาคมจะเป็นห้วงที่มีความร้อนเกิดขึ้นมากที่สุดทำให้ค่าฝุ่นพีเอ็ม 2.5 สูงกว่าเดือนอื่น ๆ ล่าสุด นายสมคิด ปัญญาดี ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่เผย เตรียมรับมือกับสถานการณ์ในเดือนมีนาคม โดยใช้มาตรการเชิงรุกส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าไปสร้างอาชีพให้กับผู้มีอาชีพหาของป่าหรือมีความเสี่ยงต่อการบุกรุกพื้นที่ป่า รวมทั้งจัดทีมลาดตระเวน ตั้งจุดสกัดในพื้นที่เสี่ยง และเตรียมความพร้อมทางด้านอากาศยานในการป้องกันและดับไฟป่า นอกจากนี้ยังส่งเจ้าหน้าที่ฝังตัวอยู่ในพื้นที่เพื่อสอดส่องดูแลตลอด 24 ชั่วโมง และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการฝนหลวงทันทีหากมีค่าฝุ่นละอองพีเอ็ม 2.5 ในอากาศสูงและอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน อย่างไรก็ตามในช่วงวิกฤตหรือช่วงเผชิญเหตุในห้วงเดือนมกราคมถึงเมษายน จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการ กำกับติดตามในระดับจังหวัดอำเภอและตำบล โดยใช้แอพพลิเคชั่น FireD ในการบริหารจัดการเชื้อเพลิง พร้อมทั้งได้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นในการตรวจจับควันดำรถ เปิดห้องฉุกเฉิน EOC ด้านฝุ่นควันในทุกโรงพยาบาลและทุก รพ.สต. และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งดำเนินการจัดห้อง Safety Zone จัดทำ Safety room ในทุกบ้าน ที่สำคัญคือมีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเผชิญเหตุดับไฟป่า เพื่อดับไฟให้ได้โดยเร็วที่สุดป้องกันการเกิดไฟไหม้ลุกลามเป็นวงกว้าง มาตรการทั้งหมดนี้ทำให้ตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา […]

คณะนักศึกษาเก่าจากคณะศึกษาศาสตร์ มช. มอบเงินบริจาค สมทบทุนมูลนิธิ รพ.สวนดอก

คณะนักศึกษาเก่าจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 142 และ รหัส 152 บริจาคเงิน จำนวน 77,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องพิธีการสงฆ์ ชั้น 1 โรงพยาบาลสงฆ์ แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. ติดตามผ่าน Facebook : https://cmu.to/DKpRK ภาพ / ข่าว : มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก: กลุ่มงานสื่อสารองค์กรงานประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการบริการวิชาการสู่ชุมชน ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานนิทรรศการบริการวิชาการสู่ชุมชน ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 65 ปี 👂🏻วันการได้ยินโลก 🔸เปลี่ยนมุมมอง มาทำให้การดูแลหูและการได้ยินถ้วนหน้าเป็นจริงกันเถอะ! การเปลี่ยนมุมมองเป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มการเข้าถึง และลดค่าใช้จ่ายต่อการสูญเสียการได้ยิน 📍พิธีเปิด วันที่ 4 มีนาคม 2567เวลา 09.00 – 12.00 น.ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมีคณะแพทยศาสตร์ มช. กิจกรรมภายในงาน🔹เสวนา “เปลี่ยนมุมมอง : มาทำให้การดูแลหูและการได้ยินถ้วนหน้า เป็นจริงกันเถอะ!”🔹เสวนา “การได้ยิน เปลี่ยนชีวิต”🔹ให้บริการตรวจหู*08.30- 09.30 น. ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ตรวจหูและรับของที่ระลึกฟรี (จำนวนจำกัด)หากมีการรักษาเพิ่มเติม จะส่งต่อตามสิทธิ์การรักษาของท่าน ฟรี❗️ตลอดงาน ติดตามผ่านทาง Facebook : https://cmu.to/LXG7Z #65ปี #MedCMU #MedCMUในมือคุณ #คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดูข่าวล่าสุดทั้งหมด →

ข่าวบันเทิง • สัตว์โลกน่ารัก

ไทยเวียตเจ็ทจัดโปรฯ ส่งท้ายเดือนแห่งความรัก ตั๋วเริ่มต้น 555 บาท

(กรุงเทพฯ, 21 กุมภาพันธ์ 2567) – สายการบินไทยเวียตเจ็ทลดกระหน่ำส่งท้ายเดือนแห่งความรักด้วยโปรโมชั่น “รักเราไม่หมดโปร! (February’s Super Savers)” เสนอบัตรโดยสารราคาพิเศษ เริ่มต้นเพียง 555 บาท (ราคารวมภาษีและค่าธรรมเนียม) สำหรับเดินทางบนเครือข่ายเส้นทางบินภายในประเทศและราคาเริ่มต้นเพียง 1,555 บาท (ราคารวมภาษีและค่าธรรมเนียม) สำหรับเดินทางบนเครือข่ายเส้นทางบินระหว่างประเทศของไทยเวียตเจ็ท สามารถสำรองบัตรโดยสารได้ระหว่างวันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2567 ใช้เดินทางได้ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม – 26 ตุลาคม 2567 (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ที่ www.vietjetair.com บัตรโดยสารราคาโปรโมชั่นนี้สามารถใช้เดินทางได้กับทุกเส้นทางบินบนเครือข่ายเส้นทางบินภายในประเทศของไทยเวียตเจ็ท ได้แก่ กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) สู่ เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต กระบี่ หาดใหญ่ สุราษฎร์ธานี อุดรธานี ขอนแก่น และอุบลราชธานี รวมถึงเส้นทางบินข้ามภูมิภาคจาก ภูเก็ต สู่ เชียงใหม่ และเชียงราย และทุกเส้นทางบินบนเครือข่ายเส้นทางบินระหว่างประเทศของไทยเวียตเจ็ท ได้แก่ […]

แฝดสาวฝรั่งหัวใจไทย “มะลิ-กระถิน” เน็ตไอดอลชื่อดัง อยากอยู่เมืองไทย

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2567 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังบ้านน้ำลาว ม.7 ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา หลังทราบข่าวว่าเน็ตไอดอลชื่อดัง Mahrai Cowan และ Katherine Cowan หรือน้อง “มะลิ – กระถิน” อายุ 18 ปี สาวฝรั่งฝาแฝดพูดเหนือ เดินทางกลับมาเที่ยวบ้านเกิดของแม่ตนเอง โดยทั้งคู่ตั้งแต่เกิดไม่สามารถพูดอังกฤษได้แม้แต่คำเดียว แต่กลับพูดภาษาเหนือได้อย่างชัดเจน ในช่วงที่อาศัยอยู่บ้านตายาย นอกจากนี้ ยังมีช่องติ๊กต็อกไว้ให้ชาวบ้านติดตามชีวิตของทั้งคู่อีกด้วย ทั้งนี้ทั้งคู่จะเดินทางมาเที่ยวบ้านเกิดในไทยนี้ ในช่วงฤดูหนาวเป็นประจำก่อนจะเดินทางกลับอังกฤษในเดือนเมษายนของทุกปีด้วย น้องกระถิน หรือ Katherine Cowan ได้เล่าว่า เดิมทีตนเองและมะลิเกิดที่เมือง maidenhead ประเทศอังกฤษ ก่อนที่พ่อคือนาย David Cowan และนางศรีพันธ์ Cowan ผู้เป็นแม่จะพามาอยู่ในบ้านเกิดบ้านน้ำลาวแห่งนี้ ในช่วงที่ตนเองและมะลิอายุราว ๆ ได้ขวบเศษไม่สามารถพูดอังกฤษได้แม้แต่คำเดียวขนาดพ่อของตนมาสอนพูดก็ยังพูดไม่ได้ แต่ต่อมากลับซึมซับภาษาเหนือเข้าไปเรื่อย ๆ จนสามารถพูดเหนือได้อย่างคล่องแคล่วมากกว่าภาษาอังกฤษเสียอีก ทั้งนี้ในช่วง 5 ปีแรกตนเองและมะลิได้เรียนหนังสือใน ร.ร.ปิยมิตรวิทยา […]

แอร์เอเชียจวนชาวเชียงใหม่ บินตรงแอ่ววาร์ปทั่วไทย

แอร์เอเชียจวนชาวเชียงใหม่ บินตรงแอ่ววาร์ปทั่วไทย พร้อมลุ้นบินฟรีไปกลับ “เชียงใหม่-หัวหิน” รวม 3 รางวัล!พบกันที่ “LANDMARK ใหม่ล่าสุดของเชียงใหม่” ลานน้ำพุหน้าห้าง MAYA เชียงใหม่ ถึง 31 มี.ค.นี้ เชียงใหม่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 – แอร์เอเชียกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวต้นปี เปิดเเคมเปญสุดว้าว “จวนวาร์ปไปแอ่วกับแอร์เอเชีย” เนรมิตเเลนด์มาร์คใหม่สีสันสดใส ณ ลานน้ำพุหน้าห้าง MAYA Lifestyle Shopping Center ชวนถ่ายภาพหรือเล่น AR กับเเลนมาร์ค พร้อมเเชร์บน Social Media และชิงสิทธิ์บินฟรี แบบไป-กลับเส้นทาง “เชียงใหม่-หัวหิน” รวม 3 รางวัล* ร่วมสนุกกับกิจกรรมได้ตั้งเเต่วันนี้-31 มีนาคม 2567 นี้เท่านั้น นายสุรพันธ์ หอมขจร ผู้จัดการสายการบินแอร์เอเชีย ประจำท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวว่า เชียงใหม่เป็นฐานปฏิบัติการการบินของแอร์เอเชียที่เติบโตต่อเนื่อง เเละเป็นกลยุทธ์สำคัญในฐานะจุดหมายปลายทางยอดนิยมทั้งกับคนไทยเเละต่างชาติ โดยปัจจุบันเรามีฝูงบิน 5 […]

Sofa & Living Sale สุขทุกมุมพักผ่อน ลดสูงสุด 50% !

🤪 โปรนี้เครซี่เกิ๊นนน Sofa & Living Sale สุขทุกมุมพักผ่อน ลดสูงสุด 50%*✨ ขนไอเทมแต่งห้องนั่งเล่น ทั้งเฟอร์ ของแต่งบ้าน มาลดให้ใจฟูต้อนรับเดือนแห่งความรัก และเทศกาลตรุษจีน พร้อมส่วนลดสุดพิเศษ~ 🛍️ ช้อปเฟอร์นิเจอร์ ที่นอน ลดเลยทันทีสูงสุด 7,000.-* ✅ Easy E-Receipt ลดหย่อนภาษีสูงสุด 50,000.-* และช้อปที่อินเด็กซ์ รับส่วนลดสูงสุด 2,000.-* เมื่อช้อปเฟอร์นิเจอร์, ที่นอนและของใช้ ของตกแต่งบ้าน ครบตามเงื่อนไข ถึงวันที่ 15 ก.พ. 67 เฉพาะช้อปที่หน้าร้านเท่านั้น!! 🎊 NEW MEMBER สมัครสมาชิกฟรี!! คลิก https://lin.ee/VsTRYwZรับส่วนลด 150.-* + รับเพิ่ม 500 คะแนน (ในวันถัดไป)🤑 BURN POINT ใช้ 500 คะแนน แลกรับส่วนลด […]

รู้ยัง? ที่อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้!!

🎉 รู้ยัง? ตอนนี้อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้ สามารถลดหย่อนภาษีสูงสุด 50,000.-* ต้อนรับปีใหม่ 2567 กับโครงการ “Easy E-Receipt” ⭐ พิเศษ! ช้อปที่อินเด็กซ์ รับเพิ่มส่วนลดสูงสุด 2,000.-* เมื่อช้อปเฟอร์นิเจอร์, ที่นอนและของใช้ ของตกแต่งบ้าน ครบตามเงื่อนไข #ลดหย่อนภาษี แวะไปช้อปกันได้ทุกสาขาใกล้บ้าน! 📅 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 67 – 15 ก.พ. 67📍 Index Living Mall สาขาเชียงใหม่📞 063-3533047📲 Line OA : @index.cm *เงื่อนไขเป็นไปตามมาตรการรัฐบาล และตามที่บริษัทฯ กำหนด/ สอบถามเพิ่มเติม ณ จุดขาย/ เฉพาะช้อปที่หน้าร้านเท่านั้น #EasyEReceipt #อีซี่อีรีซีท #ลดหย่อนภาษี#IndexLivingMall #IndexFurniture #IndexHome #Indexก็มี

“โฮมโปรเชียงใหม่ แฟร์” แอ่วเหนือ.. ชวนช้อปแต่งบ้านเพลินม่วนอ๊กม่วนใจ๋ ส่งท้ายปี

“โฮมโปรเชียงใหม่ แฟร์” แอ่วเหนือ.. ชวนช้อปแต่งบ้านเพลินม่วนอ๊กม่วนใจ๋ ส่งท้ายปีลดสะท้านรับลมหนาว!! เริ่ม 16-24 ธ.ค.66 นี้ โฮมโปร ขนขบวนความคุ้มช้อปม่วนเรื่องบ้านเรื่องไลฟ์สไตล์ จัดงาน ‘โฮมโปรเชียงใหม่ แฟร์’ เทศกาลความสุขส่งท้ายปีเพื่อพี่น้องชาวเหนือ คืนกำไรลดสะท้านรับลมหนาว รับเพิ่มเงินคืนจัดเต็มเข้าโฮมโปรวอลเล็ตสูงสุดกว่า 100,000 บาท !! พร้อมกระหน่ำดีลคุ้มต่อเนื่องกับสิทธิประโยชน์หลายต่อจากสถาบันการเงินชั้นนำ ลด+รับเพิ่ม สูงสุด 7% เมื่อใช้ผ่านบัตรเครดิตโฮมโปร วีซ่า แพลทินัม อีกทั้งผ่อนสบายกับสิทธิพิเศษดีๆ “ซื้อปีนี้ จ่ายปีหน้า” ผ่อน 0% นาน 12 เดือน หรือสูงสุด 24 เดือน สำหรับสมาชิกโฮมการ์ด ใช้คะแนนรับส่วนลดเพิ่ม 15% และกดปุ๊บรับเลย คูปองส่วนลดสูงสุดถึง 2,500 บาท ผ่าน HomePro Line Connect พร้อมชวนรักษ์โลกไปด้วยกัน นำของเก่าแลกรับส่วนลดสูงสุด 5,000 บาท เพื่อช้อปของใหม่ ในแคมเปญ […]

TUDA แอปเรียกรถใหม่ล่าสุด!

📢 แอปเรียกรถใหม่ล่าสุดมาแล้ว TUDA แอปสำหรับเรียกรถ พิเศษสุด สำหรับลูกค้าใหม่บนแอป TUDA รับโบนัส 200 บาทสำหรับการเดินทางที่แสนสบาย เพียงใช้โค้ด CMN ในแอปพลิเคชัน TUDA ***เงินโบนัสนี้ สามารถใช้ชำระค่าโดยสารสูงสุดที่ 10% ของราคาออร์เดอร์***มีอายุการใช้งาน 90 วัน ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์: https://bit.ly/CMN1

(มีคลิป)COWAY ขึ้นเหนือ ยกขบวนความสุขครั้งแรกกับผลิตภัณฑ์ใหม่

COWAY ขึ้นเหนือ ยกขบวนความสุขครั้งแรกกับผลิตภัณฑ์ใหม่ COWAY MY ICE เครื่องกรองน้ำที่ทำน้ำแข็งได้ COWAY แบรนด์เครื่องกรองน้ำ และเครื่องฟอกอากาศจากประเทศเกาหลีใต้ ยกขบวนความสุขขึ้นเหนือมาให้ชาวเชียงใหม่ กับงาน Coway Joy of Giving ที่จัดขึ้นไปเมื่อวันที่ 7-10 ธันวาคม 2566 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ที่ผ่านมา ได้สัมผัสประสบการณ์สุดว้าวกับสินค้าสุดพรีเมียม จัดเต็มทุกผลิตภัณฑ์ของ Coway ทั้งเครื่องกรองน้ำ เครื่องฟอกอากาศ เป็นไอเทมของขวัญปีใหม่สุดพิเศษที่ผู้รับต้องถูกใจอย่างแน่นอน ซึ่งภายในงานพบกับครั้งแรกกับผลิตภัณฑ์ใหม่ COWAY MY ICE เครื่องกรองน้ำที่ทำน้ำแข็งได้ด้วย “ครบทั้งน้ำแข็งและน้ำดื่มในเครื่องเดียว” มาพร้อมกับดีไซน์สวยหรู ขนาดพอเหมาะวางมุมไหนของบ้านก็ได้ มีให้เลือกถึง 2 สี สีขาว และ สีเทา และสำหรับในเรื่อง “ความสะอาด” ก็ต้องยกให้ เพราะกรองด้วยระบบ RO ถึง 6 ขั้นตอน แถมยังมี UV ค่าเชื้อถึง 2 จุด ในถังน้ำแข็งและหัวก๊อก […]

ดูข่าวบันเทิงทั้งหมด →

กำลังหางานอยู่ คลิกที่นี่! ดูทั้งหมด

กรมการจัดหางาน รับสมัครคนไทยทำงานมาเก๊า เงินเดือน 9 หมื่น

นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคนไทยไปทำงานในเขตบริหารพิเศษมาเก๊ากับนายจ้างบริษัท MGM Grand Paradise Limited (ครั้งที่ 1/2567) ซึ่งประกอบกิจการสถานคาสิโน ร้านอาหาร และโรงแรม ประเภทการฝึกงานและบุคคลทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง รวม 67 อัตรา ได้แก่ ช่างออกแบบทรงผม พนักงานต้อนรับส่วนหน้า พนักงานต้อนรับส่วนหน้า วีไอพี พนักงานต้อนรับ พนักงานนวดสปา พนักงานบริการลูกค้า พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม วีไอพี พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม เดือนเริ่มต้น 46,121 – 91,371 บาท โดยนายจ้างจะรับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เมื่อทำงานครบสัญญา ช่วยจ่ายค่าที่พักเดือนละ 500 เหรียญมาเก๊า จัดอาหารในช่วงเวลาทำงาน วันหยุดประจำปีและสวัสดิการอื่นๆ ตามกฎหมายแรงงานมาเก๊ากำหนด ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งและวิธีการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ doe.go.th/overseas หัวข้อ “ข่าวประกาศรับสมัคร” และยื่นใบสมัครทางอีเมล์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 22 […]

หางานอยู่ ห้ามพลาด! “งานนัดพบแรงงานเชียงใหม่” 12 ก.ค. นี้

หางานอยู่! ล็อกวันรอเลย “งานนัดพบแรงงานเชียงใหม่” มีตำแหน่งงานกว่า 2000 อัตรา ให้เลือก 12 ก.ค. นี้ ที่ รร.เชียงใหม่แกรนด์วิว สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงาน “มหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 2566” ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว ถนนเชียงใหม่ – ลำปาง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้เข้าถึงบริการของรัฐ เข้าถึงข้อมูลอาชีพข้อมูลการศึกษา ได้เปิดโลกทัศน์ด้านอาชีพที่หลากหลาย และมีโอกาสเรียนรู้และฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระที่ตนเองสนใจ รู้สภาวะและแนวโน้มตลาดแรงงาน รวมถึงแนวทางการประกอบอาชีพยุคใหม่/อาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง และเพื่อจุดประกายความคิดทางอาชีพให้แก่ประชาชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเอง เป็นการพัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัย ให้สามารถประกอบอาชีพหรือทำงานหรือเลือกศึกษาต่อได้เหมาะสม กับความรู้ ความสามารถ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านเข้าร่วมงานในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากท่านใดต้องการหางาน ขอให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อย พร้อมเตรียมหลักฐานการสมัครงานให้ครบถ้วน อาทิเช่น […]

สมัครด่วน!! หาคนงานไปทำงานมาเก๊า เงินเดือนสูงสุด 1.3 แสน

กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในเขตบริหารพิเศษมาเก๊า ตำแหน่งพนักงานบริการลูกค้า พนักงานนวดสปา พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ผู้ช่วยเชฟใหญ่ และหัวหน้าแผนกครัว จำนวน 44 อัตรา เงินเดือน สูงสุด 132,300 บาท ฟรีค่าโดยสารเครื่องบินไป – กลับ อาหาร และสวัสดิการอื่นๆ ตามกฎหมาย สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พ.ค. 66 ไม่เว้นวันหยุดราชการ นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคนไทยไปทำงานในเขตบริหารพิเศษมาเก๊า จำนวน 5 ตำแหน่ง รวม 44 อัตรา ได้แก่ พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage Attendant) จำนวน 30 อัตรา, พนักงานบริการลูกค้า (Customer Service Host) จำนวน 5 อัตรา, พนักงานนวดสปา […]

ออสเตรเลียขาดแคลนช่างเชื่อม ให้เงินเดือนมากกว่า 1 แสนบาท

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยเจรจาออสเตรเลียคืบ นายจ้างต้องการช่างเชื่อม ช่างทำหม้อน้ำ ทำงานในกิจการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ 250 อัตรา เร่งสั่งการอธิบดีกกจ. ขยายตลาดแรงงาน อำนวยความสะดวกการจัดส่งแรงงานไทยทำงานออสเตรเลีย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยความคืบหน้าจากการเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลีย เมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งขณะนั้นได้เข้าพบ นายเบรนดัน โอคอนเนอร์ รัฐมนตรีด้านทักษะและการฝึกอบรม กระทรวงการจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์ ประเทศออสเตรเลีย และ นาย แอนดริว จ้าวส์ (Hon Andrew Giles) รัฐมนตรีด้านการตรวจคนเข้าเมือง สถานะพลเมือง และกิจการพหุวัฒนธรรม ประเทศออสเตรเลีย เพื่อประชุมหารือข้อราชการด้านแรงงาน ในประเด็นแนวโน้มการขยายตลาดแรงงานไทยในภาคอุตสาหกรรม ภาคการบริการ และมีการพูดคุยถึงความต้องการแรงงานไทยในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และภาคอื่นๆ ล่าสุดตนได้รับการรายงานว่าขณะนี้ประเทศออสเตรเลียมีความต้องการหาคนไปทำงานในกิจการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ตำแหน่งช่างทำหม้อน้ำ ช่างเชื่อม จำนวนมาก และพร้อมจ่ายค่าจ้างในอัตราสูง ประมาณ 130,000 บาทต่อเดือน นายจ้างมีที่พักให้ และยังมีสวัสดิการตามกฎหมายของออสเตรเลียด้วย “แรงงานไทยเป็นแรงงานที่มีคุณภาพ ขยันทำงาน อดทน เรียนรู้งานได้รวดเร็ว ที่สำคัญมีทักษะและความสามารถตรงกับความต้องการของนายจ้างออสเตรเลีย โดยเฉพาะช่างเชื่อมไทยเป็นช่างที่มีทักษะฝีมือการทำงานขั้นสูง ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจและเป็นโอกาสของแรงงานไทย […]


ประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด

ไทยเวียตเจ็ทจัดโปรฯ ส่งท้ายเดือนแห่งความรัก ตั๋วเริ่มต้น 555 บาท

(กรุงเทพฯ, 21 กุมภาพันธ์ 2567) – สายการบินไทยเวียตเจ็ทลดกระหน่ำส่งท้ายเดือนแห่งความรักด้วยโปรโมชั่น “รักเราไม่หมดโปร! (February’s Super Savers)” เสนอบัตรโดยสารราคาพิเศษ เริ่มต้นเพียง 555 บาท (ราคารวมภาษีและค่าธรรมเนียม) สำหรับเดินทางบนเครือข่ายเส้นทางบินภายในประเทศและราคาเริ่มต้นเพียง 1,555 บาท (ราคารวมภาษีและค่าธรรมเนียม) สำหรับเดินทางบนเครือข่ายเส้นทางบินระหว่างประเทศของไทยเวียตเจ็ท สามารถสำรองบัตรโดยสารได้ระหว่างวันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2567 ใช้เดินทางได้ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม – 26 ตุลาคม 2567 (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ที่ www.vietjetair.com บัตรโดยสารราคาโปรโมชั่นนี้สามารถใช้เดินทางได้กับทุกเส้นทางบินบนเครือข่ายเส้นทางบินภายในประเทศของไทยเวียตเจ็ท ได้แก่ กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) สู่ เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต กระบี่ หาดใหญ่ สุราษฎร์ธานี อุดรธานี ขอนแก่น และอุบลราชธานี รวมถึงเส้นทางบินข้ามภูมิภาคจาก ภูเก็ต สู่ เชียงใหม่ และเชียงราย และทุกเส้นทางบินบนเครือข่ายเส้นทางบินระหว่างประเทศของไทยเวียตเจ็ท ได้แก่ […]

CIB มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “แฟลช เอ็กซ์เพรส”

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(CIB) มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “แฟลช เอ็กซ์เพรส” ในฐานะภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือภารกิจด้วยดีตลอดปี 2023 พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(CIB) มอบโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อเชิดชูบริษัทในฐานะภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุบ และเป็นพาร์ทเนอร์ช่วยเหลือภารกิจของทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(CIB)มาโดยตลอดปี 2023 โดยมี นางสาวปรินทร์ทิพย์ อิสริยเมธา ผู้อำนวยการอาวุโสแผนกสื่อสารองค์กร และรัฐกิจสัมพันธ์ กลุ่มธุรกิจแฟลช เป็นผู้แทนรับมอบ ในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนา กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง 83 ปี ณ อาคารพิทักษ์สันติ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.)

เวียตเจ็ทคว้ารางวัล ‘Best Human Resource Digital Transformation Strategy Award’

เวียตเจ็ทคว้ารางวัล ‘Best Human Resource Digital Transformation Strategy Award’ จากงาน World HRD Congress ครั้งที่ 32 (กรุงเทพ, 20 กุมภาพันธ์ 2567) – เวียตเจ็ทคว้ารางวัล ‘Best Human Resource Digital Transformation Strategy Award’ เน้นย้ำความสำเร็จด้านทรัพยากรบุคคลจากเวทีระดับโลก World HRD Congress ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 32 ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย เวียตเจ็ทได้รับการยกย่องในการใช้กลยุทธ์ส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรบุคคล มุ่งหวังให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานของพนักงานเพื่อการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร รางวัลดังกล่าวได้รับการประเมินจากเกณฑ์สำคัญบางประการ อาทิ ความคิดริเริ่มในการแปรและผสมผสานวิสัยทัศน์เข้ากับการปฏิบัติงาน กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต พิธีมอบรางวัล World HRD Congress ครั้งที่ 32 ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย มีวิทยากรเข้าร่วมงานกว่า […]

วอนช่วยตามหาเจ้าของสุนัข พิกัดแถวหมู่บ้านเลคแลนด์-วัดช่างทอง ต.สุเทพ จ.เชียงใหม่

#หมาหายเชียงใหม่ .ตามหา “น้องต้นข้าว” ลักษณะและพันธุ์ตามภาพ หายออกบ้านไปหลายวันแล้วพิกัดแถวหมู่บ้านเลคแลนด์-วัดช่างทอง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่.ปกติไม่เคยออกไปเที่ยวไหนเลย อยู่ติดบ้านตลอดเลยเป็นห่วงมาก ๆ ค่ะ.พบเจอฝากติดต่อที่เบอร์ 093-325-4947 (คุณมิ้น) หรือสะดวกติดต่อในแชทเฟซบุ๊ก “เบญจพรรณ ธนะจิตต์” ได้ค่ะ มีสินน้ำใจให้ 2,000 ค่ะ🙏🏻.ฝากตามหาอีกแรงด้วยนะคะ พอดีว่าได้เบาะแสว่าน้องอยู่แถวนั้นแต่ว่าตกใจวิ่งเตลิดไป ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ🙏🏻🙏🏻.ท่านใดต้องการประกาศตามหา คนหรือสัตว์เลี้ยงที่หายไป สามารถทักแชทส่งข้อมูลมาได้เลยเน้อเจ้า “เชียงใหม่นิวส์” ขอเป็นกระบอกเสียงตามหาเพื่อช่วยเหลือทุกท่านเจ้า 💚🙏💛.อ้างอิง : เบญจพรรณ ธนะจิตต์.ติดตามข่าวสารก่อนใครได้ที่ @chiangmainews #chiangmainews #chiangmai